Home > 행사 및 공연일정 > 행사 및 공연정보

 
행사 및 공연 152건 
공연명 :   재즈 댄스 공연 
주최 :   Just
공연날짜 :   2006-04-15 ~
공연시간 :   늦은 7시 30분
공연료 :   10,000원 . 5,000원
예매처 :   아놀드파마타올갤러리(새명동) T: 254-8683, 본죽(석사점) T: 263-2631
공연문의 :   033 - 250- 7201

춘천에서 처음 선보이는 프로같은 아마추어들의 째즈댄스공연

공연명 :   KBS춘천방송총국 개국기념 음악회 
주최 :   춘천방송총국
공연날짜 :   2005-12-12 ~
공연시간 :   19:30
공연료 :   무료
예매처 :   
공연문의 :   033-258-7340

7080콘서트 출연진:심수봉.김도향.송골매. 노사연.이무송.이치헌.샌드페플즈.건아들

공연명 :   연극 라이어 
주최 :   다인컬쳐
공연날짜 :   2005-11-27 ~
공연시간 :   15시.18시
공연료 :   20,000원.10,000원
예매처 :   전화예약 1544-4530
공연문의 :   02-764-4453.011-359-0718

.

공연명 :   오페라 
주최 :   예술대학 음악학과
공연날짜 :   2005-11-25 ~ 2005-11-26
공연시간 :   19:30
공연료 :   25일:70,000원 50,000원 30,000원 26일:중고생10,000원
예매처 :   인터네.전화예매: 티케링크
공연문의 :   1588-7890

이효석의 소설 메밀꽃 필 무렵 의 창작오페라

   31  32  33  34  35  36  37  38